Når hjerteknuseren får vrøvl med hjertet

Når hjerteknuseren får vrøvl med hjertet

AF: DYRLÆGE THOMAS BINGER JESSEN, DYRLÆGEHUSET RANDERS

Publiceret 14. juli 2018 (Randers Amtsavis og Aarhus Stiftstidende)

Lader man hånden løbe ned over siden på sin hund eller kat efter den har løbet mærker man det ofte. Mod håndfladen og det yderste af fingre fingrene på venstre side af brystet slår en lille banken. Det er hjerteslaget. Som ved os mennesker har hjertet en vigtig funktion og er på en gang et meget simpelt, men så alligevel så kompliceret organ. Hjertet har altid fascineret mig og i dag har jeg den store glæde at kunne arbejde med hjerter hos kæledyr.

Vi har alle haft en i familien med hjerteproblemer og måske et kæledyr - måske husker vi tilbage da den gamle jagthund begyndte at hoste og dyrlægen fandt at der var vrøvl med tikkeværket. Heldigvis er der også for dyrene meget at gøre behandlingsmæssigt.

I denne klumme vil jeg fortælle lidt mere om hvad der sker når vores hjerteknusere i familien, kæledyrene, får vrøvl med hjertet.

Mange af vores hunde og katte går faktisk rundt med et udiagnosticeret et hjerteproblem. Enten er det medfødt eller også er kæledyret disponeret for at udvikle det over tid og viser sig i senior-årene. Det er estimeret at 10 % af vores hunde og katte har en hjertesygdom. Blandt hundene ses det oftest hos de mindre racer, mens det for katte særligt er visse racer hvor genetikken koder som en tikkende bombe for snigende hjerteproblemer. Der er altså ofte en arvelig komponent involveret i udviklingen af hjertesygdom, hvilket betyder at nogle racer er mere udsat end andre. Ved hunde er det racer som Cavalier King Charles Spaniels, Dobermanns og Boxere, mens det for katte særligt er racerne Maine coon og British shorthair.Den hyppigste hjertesygdom som vi ser hos hunde i praksis, er utætte hjerteklapper; oftest mitralklapsvigt mellem venstre forkammer og venstre hjertekammer. Denne utæthed betyder at noget af blodet løber tilbage i hjertet og dermed skal pumpes igennem hjertet flere gange for at forsyne kroppen tilstrækkeligt, hvilket belaster hjertet, som skal præstere langt mere end det har kapacitet og evne for. Som med andre pumper går det som regel fint i kortere tid med øget belastning, men i længere tid vil slitagen ødelægge pumpen.

Blandt de store hunde ses desuden også hjertesygdomme såsom dilateret kardiomyopati (udvidet/slapt hjerte) som medfører nedsat pumpefunktion og pulmonær og aortastenoser (forsnævring af de store pulsårer) som medfører overarbejde for hjertet med at presse blodet igennem forsnævringen.

Hos katten er den hyppigste hjertelidelse hypertrofisk kardiomyopati (fortykket hjerte). Her ses kraftig forøget vægtykkelse i hjertet, hvilket medfører nedsat pumpefunktion, øget iltforbrug, blodprop, rytmeforstyrrelser og hjertestop.

Der er som førnævnt stor forskel på hvordan og hvor hurtigt de forskellige hjertesygdomme udvikler sig fra de opdages første gang til det begynder at påvirkevores kæledyr. Symptomerne som vi dyreejere kan opdage er blandt andet hoste, hurtigere vejrtrækning, træthed, motionsintolerance, besvimelse, vægttab, forøget bugomfang, nedsat appetit og nogle gange øget tørst. Disse symptomer ses dog desværre oftest først når hjertesygdommen er forholdsvist fremskreden og kroppen ikke længere kan kompensere for forandringen.

De første tegn på hjertesygdom opdages heldigvis ofte hos dyrlægen ved en grundig sundhedsundersøgelse og ofte før symptomerne opstår. Her vil de forskellige hjertesygdomme påvirke blodet strømning, medføre en ændring af hjerteslagene og dermed føre til mislyd og eventuelt susen. Alt dette kan høres når hjertet auskulteres. Når der høres en mislyd, er det vigtigt at foretage yderligere diagnostik for at vurdere hvilken sygdom der er tale om, hvor fremskreden den er og hvilke muligheder der foreligger for behandling. Til dette bruges flere forskellige undersøgelser så som blodprøve, EKG og røntgen. Den vigtigste er dog ubetinget ekkokardiografi. Ekkokardiografi er en ultralydsundersøgelse af hjertet som giver vigtig information om både hjertets opbygning og hjertets funktion. Har hjertet ændret sig grundet sygdom, vil dette være tydeligt at se som for eksempel fortykket eller udvidet muskulatur. Under en ekkokardiografisk undersøgelse bruges Doppler-teknik som giver information om blodets retning, hastighed og turbulens, hvorved vi kan spotte tilbageløb af blod og forøget hastighed igennem forsnævringer. En anden fordel ved ekkokardiografi er at undersøgelsen kan foretages på vågne dyr og det og samtidig er helt smertefrit og ufarligt. Undersøgelsen foregår ved at hunden eller katten lægges på siden, hårene klippes eller fugtes og der påsmøres gel. Derfra er det bare at scanne, ligesom når gravide kvinder bliver scannet. Forskellen her er dog at der for hjertescanninger er udviklet en speciel hjerteprobe, som giver bedre sigtbarhed og billede. Herfra forestår tolkningen af optagelserne, som ofte kan gives med det samme i forbindelse med undersøgelsen. I særlige tilfælde vil man lave en filmoptagelse og få billederne vurderet af en veterinær kardiolog.


En ekkokardiografisk undersøgelse vil kunne give os den nødvendige information om hvilken hjertelidelse der er tale om, hvor fremskreden den er og hvad prognosen er. Ved mange former for hjertelidelser kan korrekt og tidlig diagnosticering samt behandling, give hunden eller katten betydelig forøget livskvalitet og forlænget livslængde. Hvis du er i tvivl om dit kæledyr har et hjerteproblem, om hvordan det har udviklet sig eller hvad du kan gøre, så kontakt din dyrlæge med mulighed for ekkokardiografi.